Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid, AanmeldingKosten, Betaling, Annulering,Aansprakelijkheid & Klachtenregeling

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Als u zich inschrijft voor een activiteit bij Stay Mindful verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en wordt u geacht deze gelezen te hebben. Onderaan deze pagina vindt u de volledige tekst. Leest u deze alstublieft zorgvuldig. Heeft u vragen schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wanneer u een training of activiteit heeft gevolgd bij Klarien Drenth ontvangt u een paar keer per jaar een nieuwsbrief. Wilt u deze niet ontvangen? Dan kunt u zichzelf ten alle tijden uitschrijven.

Aanmelding / Inschrijving en bevestiging

– Aanmelden voor een activiteit (training, stiltedag, workshop, retraite, losse les) bij Klarien Drenth en Stefanie Kaiser kan via de webshop op de website. Of via de e-mail, de website, sociale media of telefoon. Zo geeft de deelnemer aan deel te willen nemen aan een training of activiteit. Stay Mindful stuurt vervolgens een bevestiging van inschrijving. Nadat er een factuur is verzonden naar de deelnemer heeft er een overeenkomst plaats gevonden met betrekking tot deelname aan een activiteit.

– De deelnemer ontvangt van Stay Mindful via een e-mail een bevestiging met daarin de overeengekomen afspraken, datum van het kennismakingsgesprek, training of activiteit, algemene voorwaarden en opgave van de aan te leveren deelnemersgegevens. Met het verstrekken van de gevraagde gegevens aan de deelnemer of door deel te nemen aan een activiteit van Stay Mindful, verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en gelezen te hebben en ermee akkoord te gaan.

Kosten van activiteiten

– Bij aanmelding per intakeformulier, email of telefoon gelden de prijzen zoals ze staan vermeld op: www.staymindfultoday.nl ten tijde van inschrijving.

– In de prijzen zijn de kosten voor materiaal en overige zaken inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

– Stay Mindful vermeld zakelijk en particuliere tarieven. BTW wordt bij zakelijke tarieven apart vermeld.

– Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

Betaling van de factuur

– Na aanmelding voor een training bij Stay Mindful ontvangt de deelnemer per e-mail de factuur.

– Indien de klant de betaling per overboeking doet wordt de factuur vooraf toegestuurd.

Annulering training of activiteit door de deelnemer

– Een training kan tot vier weken voor de afgesproken datum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering tussen vier en twee weken voor de eerste sessie van de training wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen de twee en één week voor de eerste sessie van de training wordt 75% van de totale trainingskosten in rekening gebracht. En bij annulering korter dan een week is de deelnemer het volledige bedrag verschuldigd.

– Inhalen is niet mogelijk gezien de aard van activiteiten die Stay Mindful biedt.

– Wanneer het een overlijden betreft vervallen de regels.

– Klarien Drenth en Stefanie Kaiser behouden zich het recht voor activiteiten, trainingen of retraites te annuleren, wanneer er sprake is van overmacht.

De volgende situaties vallen onder overmacht:

– Overstroming, aardbeving, psychische aandoeningen als: psychose, staking, licentieweigering, oorlog, gewijzigde overheidsmaatregelen, virusuitbraak, pandemie, voor alle van boven genoemde oorzaken waar Stay Mindful geen invloed op heeft.

Indien bovenstaande van toepassing is wordt er geen restitutie gegeven maar het aanbod wordt naar een nader te bepalen datum in de toekomst verplaatst. Tenzij anders is afgesproken per e-mail.

Annulering door Stay Mindful

Klarien Drenth behoudt zich het recht voor een workshop, training, stiltedag, losse les of retraite te annuleren, indien zeven dagen voor aanvang het aantal aanmeldingen minder is dan het vereiste aantal deelnemers voor de desbetreffende activiteit. Of om andere uitzonderlijke redenen die ervoor zorgen dat de activiteit niet gehouden kan worden. De deelnemers worden hier omtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Allereerst en indien mogelijk biedt Stay Mindful de deelnemer een alternatieve datum aan. Indien de deelnemer hiervan gebruik maakt wordt de betaling niet gerestitueerd. Wanneer de deelnemer ervoor kiest niet meer te willen deelnemen aan een activiteit bij Stay Mindful zal de betaling worden gerestitueerd.

Aansprakelijkheid

– Deelname aan trainingen en activiteiten bij Stay Mindful is geheel voor eigen risico.

– De deelnemer is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor deelname en voor de gevolgen en consequenties van deelname aan een training | workshop | cursus | les| retraite | activiteit bij Klarien Drenth en Stefanie Kaiser.

Klachtenregeling

– Indien je een klacht hebt dan kun je dit telefonisch of per e-mail laten weten aan Klarien Drenth en Stefanie Kaiser, 06 24739034, Klarien en Stefanie zullen altijd streven naar een goede afhandeling van klachten. Stay Mindful zal ook altijd kijken naar een geschikte oplossing.

– Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk directe oplossingen te vinden. Klachten en opmerkingen worden zoveel mogelijk door Klarien Drenth direct en persoonlijk verwerkt. Loopt dit volgens jou niet naar wens? Dan kun je ook contact opnemen met de VMBN.

– VMBN is de beroepsverenging voor Mindfulness trainers en zal telefonisch bereikbaar zijn op het nummer: 085 06 09 111. Het VMBN is bereikbaar op: Maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 16.00 uur. Vragen kun je mailen naar: info@vmbn.nl.